کتب سید احمد الحسن

کتب ترجمه شده یمانی ال محمد

کتاب توهم بی خدایی

کتاب توهم بی خدایی

سید احمد الحسن

اثبات وجود خدا برای بی خدایان از طریق علم روز<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 564

تاریخ تالیف : 18م فوریه 2013

فتنه گوساله(جلداول)

فتنه گوساله(جلداول)

سید احمد الحسن

دومین کتاب سید احمد الحسن ع قبل از علنی شدن دعوت مبارک کتاب فتنه گوساله می باشد . این کتاب دارای دو جلد و هر ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۴۰

تاریخ تالیف : ...

سرگردانی

سرگردانی

سید احمد الحسن

کتاب سرگردانی یاراه به سوی خدا اولین کتاب نوشته شده توسط سیداحمدالحسن می باشد. این کتاب زمانی نگاشته شد که سید...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۲۶

تاریخ تالیف : 26م اکتبر 2020

تفسیر سوره ی حمد وتوحید

تفسیر سوره ی حمد وتوحید

سید احمد الحسن

لازم بود این کتاب نوشته شود تا عقیده به حق را در عالم لاهوت تبیین کند ، انگونه که مورد رضای خداوند متعال باشد ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 58

تاریخ تالیف : ...

سیزدهمین حواری

سیزدهمین حواری

سید احمد الحسن

امام احمدالحسن علیه السلام انصار خود را به خواندن کتاب مقدس (اناجیل) توصیه میکردند و میفرمودند : محتوای دعوت ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۷۷

تاریخ تالیف : ...

کتاب عقائد الاسلام

کتاب عقائد الاسلام

سید احمد الحسن

عقائدالاسلام به انضمام آیه ی از تودرباره ی روح می پرسند یکی از کتب ترجمه شده ی سید احمدالحسن می باشد. ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 313

تاریخ تالیف : 21م ژوئیه 2015

 چشم انداز هایی از تمدن سومر و اکاد

چشم انداز هایی از تمدن سومر و اکاد

سید احمد الحسن

کتابی بی نظیر از داستان گیلگمش . داستانی از کتاب حضرت ادم و نوح و ابراهیم علیهما السلام . امام صادق ع می فرم...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۸۷

تاریخ تالیف : ...

روشنگری از دعوت فرسنادگان(جلد۲)

روشنگری از دعوت فرسنادگان(جلد۲)

سید احمد الحسن

بسم الله الرحمن الرحیم . معرفی کتب سید احمد الحسن ع فرستاده و وصی امام مهدی ع یمانی موعود. نام کتاب : روشنگ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۳۲

تاریخ تالیف : 26م اکتبر 2020

روشنگری ازدعوت فرستادگان (جلد۱)

روشنگری ازدعوت فرستادگان (جلد۱)

سید احمد الحسن

کتاب روشنگری از دعوت فرستادگان الهی کتاب دیگری است که سید احمد الحسن ع در بیان اهداف و برنامه های حجت های الهی...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۳۰

تاریخ تالیف : 16م ژانویه 1431

روشنگری ازدعوت فرستادگان(جلد۳)

روشنگری ازدعوت فرستادگان(جلد۳)

سید احمد الحسن

بسم الله الرحمن الرحیم . معرفی کتب سید احمد الحسن ع فرستاده و وصی امام مهدی ع یمانی موعود. نام کتاب : روشنگر...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۱۰

تاریخ تالیف : 28م نوامبر 2020

وصیت مقدس نوشته بازدارنده ازگمراهی

وصیت مقدس نوشته بازدارنده ازگمراهی

سید احمد الحسن

سید احمد الحسن ع بعد از ملاقات با امام مهدی ع و دریافت علوم از ایشان مامور شد دعوت خود را علنی کند . از انجا ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۸۵

تاریخ تالیف : 1م ژانویه 1431

سفر موسی به مجمع البحرین

سفر موسی به مجمع البحرین

سید احمد الحسن

سید احمد الحسن ع وصی و فرستاده امام مهدی ع در کتاب سفر حضرت موسی ع به مجمع البحرین داستان و نکات مهم این سفر ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۰۸

تاریخ تالیف : ...

حاکمیت الله نه حاکمیت مردم

حاکمیت الله نه حاکمیت مردم

سید احمد الحسن

پس از وصییت مقدس دومین ملاک برای شناخت حجت های خداوند بر روی زمین پرچم بیعت لله و دعوت به سوی قبول حاکمیت خداو...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۵۶

تاریخ تالیف : 9م نوامبر 2020

تفسیر ایه ای از سوره ی یونس

تفسیر ایه ای از سوره ی یونس

سید احمد الحسن

کتاب حاضر در واقع پاسخی است به عالم بی عمل الصرخی و مانند او که ایمان را در دیدن معجزه مادی می بینند . سید س ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۲۹

تاریخ تالیف : ...

رجعت سومین از روزهای یزرگ خدا

رجعت سومین از روزهای یزرگ خدا

سید احمد الحسن

شکی نیست که سخن در باب رجعت و بیان ویژگی هایش و انچه که با آن در ارتباط است، از بزرگترین امور می باشند که پاسخ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۷۷

تاریخ تالیف : ...

جهاد درب بهشت

جهاد درب بهشت

سید احمد الحسن

سید احمد الحسن ع وصی و فرستاده امام مهدی ع چنین می فرمایند : همیشه شیاطین انس و جن تلاش می کنند پیرامون دعوت ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 116

تاریخ تالیف : ...

نبوت خاتم

نبوت خاتم

سید احمد الحسن

:شیخ ناظم العقیلی از نزدیکان و یاران همیشگی سید احمد الحسن ع در بیان این کتاب می فرمایند : قرنهاست که بین مر...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 60

تاریخ تالیف : ...

نصیحت به طلاب

نصیحت به طلاب

سید احمد الحسن

کتاب حاضر خطبه ای از سید احمد الحسن ع می باشد خطاب به طلاب حوزه های قم نجف و .. که به صورت کتابی در امده تا ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 22

تاریخ تالیف : ...

وصی در قران تورات و انجیل

وصی در قران تورات و انجیل

سید احمد الحسن

کتاب حاضر مجموعه سوالات ارسال شده از طرف یک زن مسیحی محقق مطرح شده و سید احمد الحسن ع در کمال زیبایی از کتب ان...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 58

تاریخ تالیف : ...

نامه هدایت

نامه هدایت

سید احمد الحسن

کتاب حاضرنامه ای است با مزمون بیعت دو برادر انصار از استرالیا با سید احمد الحسن ع و جواب زیبای سید ع به این عز...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 28

تاریخ تالیف : ...

بیان حق وسداد از طریق علم اعداد

بیان حق وسداد از طریق علم اعداد

سید احمد الحسن

کتاب بیان حق و سداد از طریق علم اعداد پاسخی است که سید احمدالحسن ع به شخص استاد ماجد مهدی نویسنده کتاب آغاز جن...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 26

تاریخ تالیف : ...

بیان حق وسداد از طریق علم اعداد(جلد۲)

بیان حق وسداد از طریق علم اعداد(جلد۲)

سید احمد الحسن

کتاب بیان حق و سداد از طریق علم اعداد پاسخی است که سید احمدالحسن ع به شخص استاد ماجد مهدی نویسنده کتاب آغاز جن...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۳۶

تاریخ تالیف : ...

همگام با عبدصالح(جلد۱و۲)

همگام با عبدصالح(جلد۱و۲)

سید احمد الحسن

کتاب همگام با عبد صالح ع مجموعه ای از سوالات برادر انصاری بزرگواری است که برای کشف حقایق از سید احمد الحسن ع م...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 266

تاریخ تالیف : ...

متشابهات(جلد۱)

متشابهات(جلد۱)

سید احمد الحسن

چاپ اول این کتاب همراه با حاشیه و پاورقی هیئت علمی نجف: سال 1431 هـ . ق چرا این کتاب: در میان کتب بسیاری که مد...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۰۹

تاریخ تالیف : ...

متشابهات(جلد۲)

متشابهات(جلد۲)

سید احمد الحسن

جاپ اول این کتاب همراه با حاشیه و پاورقی هیئت علمی نجف: سال 1431 هـ . ق چرا این کتاب: در میان کتب بسیاری که م...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۲۱

تاریخ تالیف : ...

متشابهات (جلد ۳)

متشابهات (جلد ۳)

سید احمد الحسن

خداوند متعال می فرمایند : او کسی است که این کتاب قران را بر تو فرو فرستاد . پاره ای از ان ایات محکم و صریح و ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۷۱

تاریخ تالیف : ...

متشابهات(جلد۴)

متشابهات(جلد۴)

سید احمد الحسن

چاپ اول این کتاب همراه با حاشیه و پاورقی هیئت علمی نجف: سال 1431 هـ . ق چرا این کتاب: در میان کتب بسیاری که مد...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 226

تاریخ تالیف : ...

جواب های روشنگرانه(جلد۱)

جواب های روشنگرانه(جلد۱)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۰۱

تاریخ تالیف : ...

جواب های روشنگرانه(جلد2)

جواب های روشنگرانه(جلد2)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 232

تاریخ تالیف : ...

جواب های روشنگرانه(جلد۳)

جواب های روشنگرانه(جلد۳)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 265

تاریخ تالیف : ...

جواب های روشنگرانه(جلد۴)

جواب های روشنگرانه(جلد۴)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۲۲۹

تاریخ تالیف : ...

پاسخ های روشنگرانه(جلد۵)

پاسخ های روشنگرانه(جلد۵)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۲۶۱

تاریخ تالیف : ...

پاسخ های روشنگرانه(جلد۶)

پاسخ های روشنگرانه(جلد۶)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۲۰۴

تاریخ تالیف : ...

پاسخ های روشنگرانه(جلد۷)

پاسخ های روشنگرانه(جلد۷)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۳۹۳

تاریخ تالیف : ...

شرایع الاسلام(جلد۱)

شرایع الاسلام(جلد۱)

سید احمد الحسن

سید احمد الحسن ع در معرفی این کتاب می فرمایند : کتاب شرایع الاسلام در مسائل حلال و حرام نوشته دانشمند فاضل و پ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 267

تاریخ تالیف : ...

شرایع الاسلام(جلد۲ـ عبادت ها)

شرایع الاسلام(جلد۲ـ عبادت ها)

سید احمد الحسن

سید احمد الحسن ع در معرفی این کتاب می فرمایند کتاب شرایع الاسلام در مسائل حلال و حرام نوشته دانشمند فاضل و پی...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 158

تاریخ تالیف : ...

شرایع الاسلام(جلد۳ـ ازدواج)

شرایع الاسلام(جلد۳ـ ازدواج)

سید احمد الحسن

سید احمد الحسن ع در معرفی این کتاب می فرمایند : :کتاب شرایع الاسلام در مسائل حلال و حرام نوشته دانشمند فاضل ...<امام/p>

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 167

تاریخ تالیف : ...