logo

...

سفر موسی به مجمع البحرین

سید احمد الحسن

logo

سید احمد الحسن

نویسنده سفر موسی به مجمع البحرین

بسم الله الرحمن الرحیم
 سید احمدالحسن علیه السلام این کتاب را تقدیم کرده اند به کسانی که خدا را دوست دارند و به سوی کسی رفتند که دوستشان دارند. 

 در مقدمه این کتاب استاد رزاق انصاری انصار سید احمدالحسن علیه السلام نگاتی را برای ما یادآور میشود.
 کتابی که در پیش روى ماست همانند دیگر کتاب‌های ایشان حجت کامل و رسایی است .که به وضوح نشان می دهد سید احمد الحسن علیه السلام جزو کسانی است که قدم در دانش استوار دارند کسانی که خداوند آنها را برگزیده و به آنها کتاب و حکمت عطا فرموده است. 

 در مقایسه این کتاب با تفاسیر دیگر کتابها درمیابیم که این کتاب گوهری از جواهرات آل محمد(ص) است که در آن از یک رمز و راز قرآنی پرده برداشته می شود سری که عقل های علما و اندیشمندان در آن متغیر، کلمات شان پیچیده و نامفهوم و حتی گرفتار رنج و سختی بسیار شده اند بدون اینکه به حقیقت پنهانی که خداوند کلید هایش را در دستان حجتهای خودش بر مخلوقاتش قرار داده است دست یابند..
 
 شخصیت عبدصالح، عالم، خضر یا مجمع البحرین و اینکه وی کیست رمزی دشوار و ناگشوده در ذهن علمای مسلمین پنهان مانده است خواننده منصف آشکارا می بیند که بیان سید احمد الحسن از چه نوع قدرت و وضوح ای برخوردار است که دل آدمی به طور کامل با آن آرام می گیرد و اطمینان می یابد کلمات و عبارت های سید علیه السلام به طور مستقیم و با کوتاه ترین مسیر به هدف می زند به گونه ای که مردم این درس سطوح مختلفی مختلف فرهنگی می توانند آنها را بفهمند و در یابند.
 نویسنده به تمام پرسش هایی که ممکن است به ذهن فرد خطور کند آگاه است و احاطه دارد و او این پرسش ها را حتی پیش از آن که در ذهن خواننده بروز و ظهور نماید پاسخ می‌گوید به این ترتیب ایشان علیه السلام خواننده را به نرمی و آسانی و با خورسندی راهبری می کند تا او را به سر منزل مقصود برساند.

 هدف از نگارش این کتاب این است که به ما بفهماند همه انسانها هر لحظه در امتحان الهی هستند حتی اگر موسی یکی از پیامبران اولوالعزم باشد واینکه انسان باید در برابر راهنمای خود که نیکو راهنمایی است سر اطاعت فرود آورد وصبر پیشه کند سید احمدالحسن علیه السلام در این کتاب از اهمیت بالای سفر برای موسی میگوید تا به مانشان دهد دیدار موسی با عبدصالح بسیار حائز اهمیت است و همچنين دانش و معرفتی که موسی در این دیدار فرا خواهد گرفت برای او بسیار در خور توجه بوده است ایشان شخصیت عبد صالح را برای ما به خوبی معرفی میکند و این که چرا او برای ملاقات با موسی انتخاب شد و چه چیزی به موسی میخواست بياموزد.
 این داستان در تورات و همچنین در قرآن که از آیات متشابه است ذکر شده و در آن به سه موضوع داستان کشتی و صاحبان آن، حکایت پسر نوجوان و داستان دیوار اشاره شده است. ماجرای عالم با موسی به این صورت بود که پس از آن که حق تعالی بر کوه سینا با موسی سخن گفت و از آنچه خداوند از علم به وی عنایت کرده بود دچار غرور شد بنابراین خداوند سبحان به جبرئیل فرمود که موسی را در یابد و او را به پیروی از عالم دستور دهد موسی و یوشع در طلب عالم بار سفر بستند. موسی و یوشع به دنبال عبدصالح میگشتند و از مردی عبور کردند. کمی بعد موسی گرسنه شد و به همراه خود گفت ماهی را بیاور تا بخوریم که یوشع گفت.......

 امید است که با خواندن این کتاب گوش دل باز کنید و قلب هایتان را از تمام توطئه‌های عوام فریبانه پاک نمایید در آن هنگام خواهید دید که خورشید سید احمد الحسن علیه السلام چه سان تابناک و پر فروغ است.
 
 والحمدلله وحده وحده وحده و من الله توفیق