گفتگو داستانی جلد اول

گفتگو داستانی جلد اول

  • امتیاز: 10

گفت و گوی داستانی 
در مورد دعوت مبارک یمانی 
نوشته شیخ عبدالعالی منصوری 
در مورد ادلهٔ دعوت مبارکه یمانی به زبان داستان و قابل فهم برای کلیهٔ سنین.

توسط
  • سیف الدین
نویسنده
شیخ عبدالعالی منصوری
انتشار
23م آبان 1389
صفحات
151

جلد های دیگر

کتابهای دیگر همین نویسنده