وصی و فرستاده امام مهدی ع در تورات انجیل و قران

وصی و فرستاده امام مهدی ع در تورات انجیل و قران

  • انجیل
  • 22م آذر 1431
  • به اشتراک گذاشتن این مقاله


نام کتاب : #وصی و فرستاده امام مهدی ع در کتابهای تورات و انجیل و قران .

🌹معرفی :

کتاب حاضر مجموعه سوالات ارسال شده از طرف یک زن مسیحی محقق مطرح شده و سید احمد الحسن ع در کمال زیبایی از کتب انجیل و تورات و قران پاسخ زن مسیحی را می دهند .و در انتها این زن مسیحی به دعوت مبارک ایمان اوردند و شهادتین گفتند .  

🌹 تعدادی از سوالات :

🌺 اهداف دعوت 
🌺نماز حضرت عیسی ع پشت سر امام مهدی ع
🌺علم و آگاهی به غیب 
🌺 خصوصیات اخلاقی بارزی که باعث انتخاب وصی شد
🌺سفیران امام مهدی ع

🌹پاسخ های زیبا و حکیمانه سید احمد الحسن ع را به زن مسیحی  بشنوید .  مطالعه بفرمایید . 

پاسخ دهید

برای ارسال نظر، ابتدا به باشگاه جوانان احمد الحسن وارد شوید