شکست منتظران

شکست منتظران

  • امتیاز: 12

شکست منتظران

به‌قلم

شیخ ناظم عقیلی

 

این کتاب درزمینۀ این موضوع است که  درطول تاریخ بسیاری از افرادی که منتظر آمدن حجتی از حجتهای الهی بوده‌اند، زمانی که  آن حجت آمده، در شناخت و یاری او شکست خورده‌اند

توسط
  • احمدیون
نویسنده
شیخ ناظم العقیلی
انتشار
22م آذر 1391
صفحات
61

کتابهای دیگر همین نویسنده