کتاب ها

علائم ظهور
56208107
احمد الحسن رهبر دعوت
ابلیس وعده می‌دهد ما کجا هستیم؟ و بکجا می‌رویم؟ فتنه گوساله سامری در این زمان شباهت بعثت و رسالت موسی و عیسی علیهم السلام با دعوت رسول خدا و امیرالمؤمنین و قیام قائم آل محمد
جستجوی کتاب های مشابه؟
احمد موعود1م فروردین 1392
2300791
دکتر علاء السالمسخنگوی مکتب نجف اشرف
کتاب قبل از طوفان دوم احمد موعود محل پیوند رسالت آسمانی و کشتی مجات برگزیدگان نوشته ی دکتر علاء السالم دربردارنده ی توضیحاتی در مورد اولیائی که خداوند سبحان برای روز معلومش ذخیره کرده، عذاب الهی بعد از فرستاده و رسول، صفات فرستاده موعود، زمان و کیفیت آمدن موعود و مصداق بارز آن فرستاده می باشد.
جستجوی کتاب های مشابه؟
بینات5م اسفند 1390
2500286
ابن تمامنویسنده
کتاب بینات دلایلی روشن بر دعوت یمانی آل محمد امام احمد الحسن وصی و رسول امام مهدی علیه السلام جمع آوری ابن تمام از انصار سید احمدالحسن می باشد.
جستجوی کتاب های مشابه؟
صاحب پرچم هدایت16م اسفند 1391
1900139
شیخ ناظم العقیلینماینده رسمی سید احمد الحسن در امور علمی
دعوت کننده خدا و صاحب پرچم هدایت ظهور کرد کتابی ادله محور بر پایه ی دعوت یمانی آل محمد میباشد. در این کتاب میتوان کیفیت دولت عدل موعود الهی، زمان و نحوه ی تشکیل بر پایه روایات و احادیث و شخص یمانی توضیح داده شده است.
جستجوی کتاب های مشابه؟