کتاب ها

علمی
توهم بی خدایی22م آذر 1391
562013570
احمد الحسن رهبر دعوت
چرا علمای ادیان منکر تکامل حیات هستند؟ آیا متون دینی با یافته های دینی در تعارضند؟ آیا جهان های موازی وجود دارند؟ آیا پیدایش تصادفی حیات محتمل است؟ آیا تفسیر علمی برای تولد عیسی مسیح وجود دارد؟ کیفیت و مکان و داستان طوفان نوح چگونه توسط علم توضیح داده میشود؟ آیا تفسیر مادی برای ایثارگری حقیقی وجود دارد؟ آیا اثرات خداوند در جهان هستی و حیات زمینی قابل مشاهده است؟ آیا توضیح موجهی به لحاظ علمی برای خدا موجود است؟
جستجوی کتاب های مشابه؟
26101287
احمد الحسن رهبر دعوت
چشم اندازه‌هایی از قوم سومر و آمد(اثر سید احمد الحسن) به تنظیم و گرد آوری دکتر علاء سالم بیان اینکه ادیان آسمانی ریشه در تاریخی ترین تمدن ها دارد بیان مقدسات و معارف بلند دینی که در تمدن های اولیه انسانی دیده میشود
جستجوی کتاب های مشابه؟