پیدا کردن کتاب های موضوعات

مهدیین فرزندان صاحب الزمان علیه السلام و خلفای الهی بعد از ایشان می باشند. به فرموده رسول الله صلی الله علیه در حدیث وصیت بعد از دوازده امام دوازده مهدی می باشند.