نامه هدایت

نامه هدایت

  • انجیل
  • 22م آذر 1431
  • به اشتراک گذاشتن این مقاله

 

🌹کتاب حاضرنامه ای است با مزمون بیعت دو برادر انصار از استرالیا با سید احمد الحسن ع و جواب زیبای سید ع به این عزیزان . 
🌹نامه ای بسیار زیبا و اموزنده 
🌹پاسخی شیرین و مهربانه و پدرانه و اموزنده جهت بهره مند شدن از علوم ال محمد ص .

🌹پاسخ های زیبا و حکیمانه سید احمد الحسن ع را جهت آشنایی با پدری دلسوز و مهربان مطالعه بفرمایید .

 

پاسخ دهید

برای ارسال نظر، ابتدا به باشگاه جوانان احمد الحسن وارد شوید